ترجمه Propound در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مط‌رح‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيشنهاد كردن‌ , در فارسی : ارائه‌ دادن‌ , به فارسی : تقديم‌ كردن‌

Propound به چه معناست و Propound یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Propound

مط‌رح‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مط‌رح‌ كردن‌, ترجمه مط‌رح‌ كردن‌, کلمات شبیه مط‌رح‌ كردن‌ , پيشنهاد كردن‌ به لاتین , ارائه‌ دادن‌ به لاتین , تقديم‌ كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها