ترجمه Prorogate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eugororp) تعط‌يل‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بتعويق‌ انداختن‌ , در فارسی : تعط‌يل‌ شدن‌.

Prorogate به چه معناست و Prorogate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prorogate

(eugororp) تعط‌يل‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eugororp) تعط‌يل‌ كردن‌, ترجمه (eugororp) تعط‌يل‌ كردن‌, کلمات شبیه (eugororp) تعط‌يل‌ كردن‌ , بتعويق‌ انداختن‌ به لاتین , تعط‌يل‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها