ترجمه Prosaic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خالي‌ از لط‌ف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كسل‌ كننده‌ , در فارسی : وابسته‌ به‌ نثر , به فارسی : نثري‌.

Prosaic به چه معناست و Prosaic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prosaic

خالي‌ از لط‌ف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خالي‌ از لط‌ف‌, ترجمه خالي‌ از لط‌ف‌, کلمات شبیه خالي‌ از لط‌ف‌ , كسل‌ كننده‌ به لاتین , وابسته‌ به‌ نثر به لاتین , نثري‌. خارجی
دانلود فایل ها