ترجمه Prosecution در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعقيب‌ كننده‌. می باشد

Prosecution به چه معناست و Prosecution یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prosecution

تعقيب‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تعقيب‌ كننده‌., ترجمه تعقيب‌ كننده‌., کلمات شبیه تعقيب‌ كننده‌.
دانلود فایل ها