ترجمه Proser در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نثر نويس‌. می باشد

Proser به چه معناست و Proser یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proser

نثر نويس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نثر نويس‌., ترجمه نثر نويس‌., کلمات شبیه نثر نويس‌.
دانلود فایل ها