ترجمه Prosopopoeia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانستن‌ شخص‌ غايب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تجسم‌.

Prosopopoeia به چه معناست و Prosopopoeia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prosopopoeia

دانستن‌ شخص‌ غايب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دانستن‌ شخص‌ غايب‌, ترجمه دانستن‌ شخص‌ غايب‌, کلمات شبیه دانستن‌ شخص‌ غايب‌ , تجسم‌. به لاتین
دانلود فایل ها