ترجمه Prosthodontics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (دندان‌ پزشكي‌) مبحث‌ دندانسازي‌. می باشد

Prosthodontics به چه معناست و Prosthodontics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prosthodontics

(دندان‌ پزشكي‌) مبحث‌ دندانسازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (دندان‌ پزشكي‌) مبحث‌ دندانسازي‌., ترجمه (دندان‌ پزشكي‌) مبحث‌ دندانسازي‌., کلمات شبیه (دندان‌ پزشكي‌) مبحث‌ دندانسازي‌.
دانلود فایل ها