ترجمه Prostitute در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فاحشه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فاحشه‌ شدن‌ , در فارسی : براي‌ پول‌ خود را پست‌ كردن‌.

Prostitute به چه معناست و Prostitute یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prostitute

فاحشه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فاحشه‌, ترجمه فاحشه‌, کلمات شبیه فاحشه‌ , فاحشه‌ شدن‌ به لاتین , براي‌ پول‌ خود را پست‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها