ترجمه Prostrate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوابيده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دمر خوابيده‌ , در فارسی : افتادن‌ , به فارسی : درمانده‌ وبيچاره‌ شدن‌.

Prostrate به چه معناست و Prostrate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prostrate

خوابيده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوابيده‌, ترجمه خوابيده‌, کلمات شبیه خوابيده‌ , دمر خوابيده‌ به لاتین , افتادن‌ به لاتین , درمانده‌ وبيچاره‌ شدن‌. خارجی
دانلود فایل ها