ترجمه Protection در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حراست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حمايت‌ , در فارسی : حفظ‌ , به فارسی : نيكداشت‌ , سایر ترجمه ها : تامين‌ نامه‌.

Protection به چه معناست و Protection یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Protection

حراست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حراست‌, ترجمه حراست‌, کلمات شبیه حراست‌ , حمايت‌ به لاتین , حفظ‌ به لاتین , نيكداشت‌ خارجی , تامين‌ نامه‌. در زبان
دانلود فایل ها