ترجمه Protectorate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرپرستي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قيمومت‌ , در فارسی : كشور تحت‌الحمايه‌.

Protectorate به چه معناست و Protectorate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Protectorate

سرپرستي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سرپرستي‌, ترجمه سرپرستي‌, کلمات شبیه سرپرستي‌ , قيمومت‌ به لاتین , كشور تحت‌الحمايه‌. به لاتین
دانلود فایل ها