ترجمه Protem در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eropmetorp) فعلا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موقتا , در فارسی : موقت‌ , به فارسی : شاغل‌ مقامي‌ بط‌ور

Protem به چه معناست و Protem یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Protem

(eropmetorp) فعلا به خارجی , ریشه انگلیسی (eropmetorp) فعلا, ترجمه (eropmetorp) فعلا, کلمات شبیه (eropmetorp) فعلا , موقتا به لاتین , موقت‌ به لاتین , شاغل‌ مقامي‌ بط‌ور خارجی
دانلود فایل ها