ترجمه Protempore در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (metorp) فعلا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موقتا , در فارسی : موقت‌ , به فارسی : شاغل‌ مقامي‌ بط‌ور موقت‌.

Protempore به چه معناست و Protempore یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Protempore

(metorp) فعلا به خارجی , ریشه انگلیسی (metorp) فعلا, ترجمه (metorp) فعلا, کلمات شبیه (metorp) فعلا , موقتا به لاتین , موقت‌ به لاتین , شاغل‌ مقامي‌ بط‌ور موقت‌. خارجی
دانلود فایل ها