ترجمه Protend در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امتداد يافتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بسط‌ داشتن‌ , در فارسی : جلو امدن‌.

Protend به چه معناست و Protend یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Protend

امتداد يافتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی امتداد يافتن‌, ترجمه امتداد يافتن‌, کلمات شبیه امتداد يافتن‌ , بسط‌ داشتن‌ به لاتین , جلو امدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها