ترجمه Protestation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعتراض‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واخواهي‌ , در فارسی : اظ‌هار جدي‌ , به فارسی : ادعا , سایر ترجمه ها : تصريح‌.

Protestation به چه معناست و Protestation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Protestation

اعتراض‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اعتراض‌, ترجمه اعتراض‌, کلمات شبیه اعتراض‌ , واخواهي‌ به لاتین , اظ‌هار جدي‌ به لاتین , ادعا خارجی , تصريح‌. در زبان
دانلود فایل ها