ترجمه Prothalamium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (noimalahtorp) ترانه‌مخصوص‌ جشن‌ ازدواج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرود مبارك‌

Prothalamium به چه معناست و Prothalamium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prothalamium

(noimalahtorp) ترانه‌مخصوص‌ جشن‌ ازدواج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (noimalahtorp) ترانه‌مخصوص‌ جشن‌ ازدواج‌, ترجمه (noimalahtorp) ترانه‌مخصوص‌ جشن‌ ازدواج‌, کلمات شبیه (noimalahtorp) ترانه‌مخصوص‌ جشن‌ ازدواج‌ , سرود مبارك‌ به لاتین
دانلود فایل ها