ترجمه Protohistory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مط‌العه‌ اوضاع‌ ماقبل‌ تاريخي‌ انسان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاريخ‌ ماقبل‌ تاريخ‌

Protohistory به چه معناست و Protohistory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Protohistory

مط‌العه‌ اوضاع‌ ماقبل‌ تاريخي‌ انسان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مط‌العه‌ اوضاع‌ ماقبل‌ تاريخي‌ انسان‌, ترجمه مط‌العه‌ اوضاع‌ ماقبل‌ تاريخي‌ انسان‌, کلمات شبیه مط‌العه‌ اوضاع‌ ماقبل‌ تاريخي‌ انسان‌ , تاريخ‌ ماقبل‌ تاريخ‌ به لاتین
دانلود فایل ها