ترجمه Protolanguage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زبان‌ قديمي‌. می باشد

Protolanguage به چه معناست و Protolanguage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Protolanguage

زبان‌ قديمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زبان‌ قديمي‌., ترجمه زبان‌ قديمي‌., کلمات شبیه زبان‌ قديمي‌.
دانلود فایل ها