ترجمه Prototype در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نخستين‌ بشر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اصل‌ ماده‌ , در فارسی : نخستين‌ افريده‌ , به فارسی : نمونه‌اصلي‌

Prototype به چه معناست و Prototype یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prototype

نخستين‌ بشر به خارجی , ریشه انگلیسی نخستين‌ بشر, ترجمه نخستين‌ بشر, کلمات شبیه نخستين‌ بشر , اصل‌ ماده‌ به لاتین , نخستين‌ افريده‌ به لاتین , نمونه‌اصلي‌ خارجی
دانلود فایل ها