ترجمه Protozoan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تك‌ ياخته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ تك‌ ياخته‌ اغازي‌.

Protozoan به چه معناست و Protozoan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Protozoan

تك‌ ياخته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تك‌ ياخته‌, ترجمه تك‌ ياخته‌, کلمات شبیه تك‌ ياخته‌ , وابسته‌ به‌ تك‌ ياخته‌ اغازي‌. به لاتین
دانلود فایل ها