ترجمه Protract در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌ول‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دراز كردن‌ , در فارسی : امتداد دادن‌ , به فارسی : كش‌ دادن‌.

Protract به چه معناست و Protract یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Protract

ط‌ول‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌ول‌ دادن‌, ترجمه ط‌ول‌ دادن‌, کلمات شبیه ط‌ول‌ دادن‌ , دراز كردن‌ به لاتین , امتداد دادن‌ به لاتین , كش‌ دادن‌. خارجی
دانلود فایل ها