ترجمه Protrusile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ ساختمان‌ جلو امده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جلو امدني‌ , در فارسی : جلو امده‌.

Protrusile به چه معناست و Protrusile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Protrusile

داراي‌ ساختمان‌ جلو امده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ ساختمان‌ جلو امده‌, ترجمه داراي‌ ساختمان‌ جلو امده‌, کلمات شبیه داراي‌ ساختمان‌ جلو امده‌ , جلو امدني‌ به لاتین , جلو امده‌. به لاتین
دانلود فایل ها