ترجمه Provable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ اثبات‌. می باشد

Provable به چه معناست و Provable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Provable

قابل‌ اثبات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ اثبات‌., ترجمه قابل‌ اثبات‌., کلمات شبیه قابل‌ اثبات‌.
دانلود فایل ها