ترجمه Provenance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زادگاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منشاء , در فارسی : اصل‌ , به فارسی : حد , سایر ترجمه ها : منط‌قه‌ قدرت‌ يا درك‌.

Provenance به چه معناست و Provenance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Provenance

زادگاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زادگاه‌, ترجمه زادگاه‌, کلمات شبیه زادگاه‌ , منشاء به لاتین , اصل‌ به لاتین , حد خارجی , منط‌قه‌ قدرت‌ يا درك‌. در زبان
دانلود فایل ها