ترجمه Providential در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tnedivorp) صرفه‌ جو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اينده‌ نگر , در فارسی : مال‌ انديش‌ , به فارسی : خوشبخت‌

Providential به چه معناست و Providential یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Providential

(tnedivorp) صرفه‌ جو به خارجی , ریشه انگلیسی (tnedivorp) صرفه‌ جو, ترجمه (tnedivorp) صرفه‌ جو, کلمات شبیه (tnedivorp) صرفه‌ جو , اينده‌ نگر به لاتین , مال‌ انديش‌ به لاتین , خوشبخت‌ خارجی
دانلود فایل ها