ترجمه Provincialize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شهرستاني‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تبديل‌ باستان‌ كردن‌.

Provincialize به چه معناست و Provincialize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Provincialize

شهرستاني‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شهرستاني‌ كردن‌, ترجمه شهرستاني‌ كردن‌, کلمات شبیه شهرستاني‌ كردن‌ , تبديل‌ باستان‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها