ترجمه، معنی و ریشه کلمه Proving Ground به فارسی

ترجمه Proving Ground در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محل‌ تحقيقات‌ علمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازمايشگاه‌ , در فارسی : ازمونگاه‌.

Proving Ground به چه معناست و Proving Ground یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proving Ground

محل‌ تحقيقات‌ علمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محل‌ تحقيقات‌ علمي‌, ترجمه محل‌ تحقيقات‌ علمي‌, کلمات شبیه محل‌ تحقيقات‌ علمي‌ , ازمايشگاه‌ به لاتین , ازمونگاه‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: