ترجمه Proving Ground در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محل‌ تحقيقات‌ علمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازمايشگاه‌ , در فارسی : ازمونگاه‌.

Proving Ground به چه معناست و Proving Ground یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proving Ground

محل‌ تحقيقات‌ علمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محل‌ تحقيقات‌ علمي‌, ترجمه محل‌ تحقيقات‌ علمي‌, کلمات شبیه محل‌ تحقيقات‌ علمي‌ , ازمايشگاه‌ به لاتین , ازمونگاه‌. به لاتین
دانلود فایل ها