ترجمه Provision در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تهيه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قيد.

Provision به چه معناست و Provision یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Provision

تهيه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تهيه‌, ترجمه تهيه‌, کلمات شبیه تهيه‌ , قيد. به لاتین
دانلود فایل ها