ترجمه Provisional در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موقت‌. می باشد

Provisional به چه معناست و Provisional یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Provisional

موقت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی موقت‌., ترجمه موقت‌., کلمات شبیه موقت‌.
دانلود فایل ها