ترجمه Provisory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شرط‌ي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احتياط‌ي‌.

Provisory به چه معناست و Provisory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Provisory

شرط‌ي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شرط‌ي‌, ترجمه شرط‌ي‌, کلمات شبیه شرط‌ي‌ , احتياط‌ي‌. به لاتین
دانلود فایل ها