ترجمه Provocative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محرك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برانگيزنده‌ , در فارسی : عصباني‌ كننده‌.

Provocative به چه معناست و Provocative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Provocative

محرك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محرك‌, ترجمه محرك‌, کلمات شبیه محرك‌ , برانگيزنده‌ به لاتین , عصباني‌ كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها