ترجمه Prowess در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دلاوري‌. می باشد

Prowess به چه معناست و Prowess یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prowess

دلاوري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دلاوري‌., ترجمه دلاوري‌., کلمات شبیه دلاوري‌.
دانلود فایل ها