ترجمه Proximate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نزديك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيوسته‌ , در فارسی : بيفاصله‌ , به فارسی : مستقيم‌ , سایر ترجمه ها : تقريبي‌.

Proximate به چه معناست و Proximate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proximate

نزديك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نزديك‌, ترجمه نزديك‌, کلمات شبیه نزديك‌ , پيوسته‌ به لاتین , بيفاصله‌ به لاتین , مستقيم‌ خارجی , تقريبي‌. در زبان
دانلود فایل ها