ترجمه Prudential در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tnedurp) محتاط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از روي‌ احتياط‌.

Prudential به چه معناست و Prudential یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prudential

(tnedurp) محتاط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (tnedurp) محتاط‌, ترجمه (tnedurp) محتاط‌, کلمات شبیه (tnedurp) محتاط‌ , از روي‌ احتياط‌. به لاتین
دانلود فایل ها