ترجمه Prune در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هرس‌ كردن‌. می باشد

Prune به چه معناست و Prune یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prune

هرس‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هرس‌ كردن‌., ترجمه هرس‌ كردن‌., کلمات شبیه هرس‌ كردن‌.
دانلود فایل ها