ترجمه Prune در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) الو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گوجه‌ برقاني‌ , در فارسی : الوبخارا , به فارسی : اراستن‌ , سایر ترجمه ها : سرشاخه‌

Prune به چه معناست و Prune یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prune

(گ‌.ش‌.) الو به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) الو, ترجمه (گ‌.ش‌.) الو, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) الو , گوجه‌ برقاني‌ به لاتین , الوبخارا به لاتین , اراستن‌ خارجی , سرشاخه‌ در زبان
دانلود فایل ها