ترجمه Pry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فضولي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فضول‌.

Pry به چه معناست و Pry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pry

فضولي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فضولي‌, ترجمه فضولي‌, کلمات شبیه فضولي‌ , فضول‌. به لاتین
دانلود فایل ها