ترجمه Pseudonymous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ تخلص‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ نام‌ مستعار.

Pseudonymous به چه معناست و Pseudonymous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pseudonymous

داراي‌ تخلص‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ تخلص‌, ترجمه داراي‌ تخلص‌, کلمات شبیه داراي‌ تخلص‌ , وابسته‌ به‌ نام‌ مستعار. به لاتین
دانلود فایل ها