ترجمه Psychiatry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) معالجه‌ ناخوشيهاي‌ دماغي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پزشكي‌ رواني‌ , در فارسی : ط‌ب‌ روحي‌

Psychiatry به چه معناست و Psychiatry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Psychiatry

(ط‌ب‌) معالجه‌ ناخوشيهاي‌ دماغي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) معالجه‌ ناخوشيهاي‌ دماغي‌, ترجمه (ط‌ب‌) معالجه‌ ناخوشيهاي‌ دماغي‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) معالجه‌ ناخوشيهاي‌ دماغي‌ , پزشكي‌ رواني‌ به لاتین , ط‌ب‌ روحي‌ به لاتین
دانلود فایل ها