ترجمه Psychogenesis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دروني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منشافعاليت‌ ذهني‌ , در فارسی : روان‌زايش‌.

Psychogenesis به چه معناست و Psychogenesis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Psychogenesis

دروني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دروني‌, ترجمه دروني‌, کلمات شبیه دروني‌ , منشافعاليت‌ ذهني‌ به لاتین , روان‌زايش‌. به لاتین
دانلود فایل ها