ترجمه Psychogenesis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيدايش‌ نيروي‌ دروني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايجاد در اثر فعل‌ وانفعالات‌

Psychogenesis به چه معناست و Psychogenesis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Psychogenesis

پيدايش‌ نيروي‌ دروني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيدايش‌ نيروي‌ دروني‌, ترجمه پيدايش‌ نيروي‌ دروني‌, کلمات شبیه پيدايش‌ نيروي‌ دروني‌ , ايجاد در اثر فعل‌ وانفعالات‌ به لاتین
دانلود فایل ها