ترجمه Psychology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روان‌ شناسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : معرفه‌ النفس‌ , در فارسی : معرفه‌ الروح‌.

Psychology به چه معناست و Psychology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Psychology

روان‌ شناسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روان‌ شناسي‌, ترجمه روان‌ شناسي‌, کلمات شبیه روان‌ شناسي‌ , معرفه‌ النفس‌ به لاتین , معرفه‌ الروح‌. به لاتین
دانلود فایل ها