ترجمه Psychomotor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناشي‌ از حركات‌ عضلاني‌ در اثر عمل‌ فكري‌. می باشد

Psychomotor به چه معناست و Psychomotor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Psychomotor

ناشي‌ از حركات‌ عضلاني‌ در اثر عمل‌ فكري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ناشي‌ از حركات‌ عضلاني‌ در اثر عمل‌ فكري‌., ترجمه ناشي‌ از حركات‌ عضلاني‌ در اثر عمل‌ فكري‌., کلمات شبیه ناشي‌ از حركات‌ عضلاني‌ در اثر عمل‌ فكري‌.
دانلود فایل ها