ترجمه Pt Down در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هرز اب‌ ساختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منكوب‌ كردن‌.

Pt Down به چه معناست و Pt Down یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pt Down

هرز اب‌ ساختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هرز اب‌ ساختن‌, ترجمه هرز اب‌ ساختن‌, کلمات شبیه هرز اب‌ ساختن‌ , منكوب‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها