ترجمه Pterodactylous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (diolytcadoretp) شبيه‌ سوسماران‌ بالدار. می باشد

Pterodactylous به چه معناست و Pterodactylous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pterodactylous

(diolytcadoretp) شبيه‌ سوسماران‌ بالدار. به خارجی , ریشه انگلیسی (diolytcadoretp) شبيه‌ سوسماران‌ بالدار., ترجمه (diolytcadoretp) شبيه‌ سوسماران‌ بالدار., کلمات شبیه (diolytcadoretp) شبيه‌ سوسماران‌ بالدار.
دانلود فایل ها