ترجمه Puberty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بلوغ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رسيدگي‌ , در فارسی : سن‌ بلوغ‌.

Puberty به چه معناست و Puberty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Puberty

بلوغ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بلوغ‌, ترجمه بلوغ‌, کلمات شبیه بلوغ‌ , رسيدگي‌ به لاتین , سن‌ بلوغ‌. به لاتین
دانلود فایل ها