ترجمه Pubescent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (cibup) لابلوغي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زهاري‌ , در فارسی : شرمگاهي‌.

Pubescent به چه معناست و Pubescent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pubescent

(cibup) لابلوغي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (cibup) لابلوغي‌, ترجمه (cibup) لابلوغي‌, کلمات شبیه (cibup) لابلوغي‌ , زهاري‌ به لاتین , شرمگاهي‌. به لاتین
دانلود فایل ها