ترجمه Pubis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌) استخوان‌ شرمگاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عظ‌م‌ عانه‌.

Pubis به چه معناست و Pubis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pubis

(تش‌) استخوان‌ شرمگاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌) استخوان‌ شرمگاه‌, ترجمه (تش‌) استخوان‌ شرمگاه‌, کلمات شبیه (تش‌) استخوان‌ شرمگاه‌ , عظ‌م‌ عانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها