ترجمه Public در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همگان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عمومي‌ , در فارسی : همگاني‌ , به فارسی : ملي‌ , سایر ترجمه ها : اجتماعي‌ عموم‌ , عامه‌.

Public به چه معناست و Public یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Public

همگان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی همگان‌, ترجمه همگان‌, کلمات شبیه همگان‌ , عمومي‌ به لاتین , همگاني‌ به لاتین , ملي‌ خارجی , اجتماعي‌ در زبان , عموم‌انگلیسی , عامه‌.
دانلود فایل ها