خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41887 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('41887','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41887 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Public School به فارسی

ترجمه Public School در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دبيرستان‌ شبانه‌ روزي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مدرسه‌ عمومي‌.

Public School به چه معناست و Public School یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Public School

دبيرستان‌ شبانه‌ روزي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دبيرستان‌ شبانه‌ روزي‌, ترجمه دبيرستان‌ شبانه‌ روزي‌, کلمات شبیه دبيرستان‌ شبانه‌ روزي‌ , مدرسه‌ عمومي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: